dinsdag 13 september 2016

Diemerbos na de festivals

De 'eindschouw' na de festivals viel mee én tegen. Tijdens het festival-seizoen hebben de boswachters, Vrienden van het Diemerbos en de IVN-werkgroep regelmatig 'geschouwd' hoe het met de natuur ging. Zie Diemerbos tussen de festivals. Op maandag 12 september was de laatste schouw, het viel mee én tegen.
Wat tegenviel was de toestand van de paden, met name op de kruispunten waar vrachtwagens een ruimere draai nodig hebben dan de paden toestaan. Hierdoor is het rond de grote waterplas een treurig gezicht. Als het flink gaat regenen kan het een modderpoel worden.
Dit stelt de vraag of het Diemerbos op slappe veengrond wel geschikt is voor dit soort festivals. Of wat je allemaal uit de kast moet halen om het wel geschikt te maken, zoals bredere verharde wegen die het gebied weer minder aantrekkelijk maken.

Ecologisch gezien lijkt het mee te vallen. We zagen meteen al een ijsvogel, en hoorden een waterral. De rietkragen met allerlei oeverplanten staan er nog net zo prachtig bij.
Vlak langs het fietspad waar vrachtwagens reden, stonden een aantal uitgebloeide Brede wespenorchis nog fier overeind.
Brede wespenorchis langs fietspad
Of de ringslangen zich van de nabijgelegen broeihoop hebben laten verjagen, kunnen we in november gaan beoordelen aan de hand van de uitgekomen eieren.
En verder blijft het Diemerbos een smulbos voor vogels met veel rozenbottels, vlierbessen en lijsterbessen.
Rozenbottels

woensdag 17 augustus 2016

Groen bezoek

Vanmorgen in de IVN-tuin stonden we oog in oog met een mooie dame in het groen, de Grote groene sabelsprinkhaan, op de gele Honingklaver.
En toen we uitgebloeid 'onkruid' wilden weghalen zagen we er goed gecamoufleerde groene rupsen  op zitten, laten staan dus!
Hoewel onze tuin in de eerste plaats voor insecten, vlinders en vogels is, konden we deze keer zelf ook wat oogsten: de eerste peren zijn rijp.


maandag 8 augustus 2016

Diemerbos tussen festivals

Dit jaar heeft Staatsbosbeheer aan Vrienden van het Diemerbos en de IVN-werkgroep gevraagd mee te doen met de ecologische schouw voor, tijdens en na de festivals. Dit betekent dat we in de gaten houden of er zorgvuldig wordt omgesprongen met de natuur. We zijn blij dat we hierbij worden betrokken. De boswachter, IVN-ers en Vrienden zien soms weer zaken die de festivalorganisatie over het hoofd ziet. Zo is er bijv. geregeld dat de lampen in de bomen niet omhoog schijnen, maar naar beneden, zodat de vleermuizen minder worden verstoord.
Vrijdag 5 augustus hebben we met de boswachter gecontroleerd of het terrein goed is achtergelaten. De organisatie had goed z'n best gedaan, het was bijna helemaal goed opgeruimd. En de bezoekers hadden de rietkragen ongemoeid gelaten. Daarom denken we dat de uiteindelijke ecologische schade meevalt.
 Maar er is natuurlijk altijd schade aan het terrein, al is het maar dat het gras onder de rijplaten afsterft en onvoldoende zal herstellen voor de volgende serie festivals. Hierdoor ziet het terrein rond de centrale waterplas er onaantrekkelijk uit, jammer voor de reguliere wandelaars in het Diemerbos. Inclusief de afsluiting van dit gebied vanaf 18 juli duurt deze situatie tot half september, tot na de laatste festivals. En dan duurt het nog enige tijd voordat het gras en de paden zijn hersteld.
De bezwaren van onze IVN-groep tegen de hoeveelheid festivals gaan daarom - naast verstoring van de natuur - vooral over de langdurige afsluiting en de schade aan het centrale deel van het bos en de overlast voor recreanten en bewoners.Voor volgend jaar hopen we - net als Vrienden van het Diemerbos - op minder festivals en een kortere periode.

donderdag 26 mei 2016

To be, or not to be

In de IVN-tuin is het een symfonie van rood, blauw en roze. Rode klaprozen, blauwe phaecelia (bijenvoer), roze vingerhoedskruid en koekoeksbloem. Terwijl we daarvan genieten zien we steeds meer haagwinde die zich langs de planten omhoog slingert. Ook planten voeren een strijd om het bestaan, ze willen een plaatsje in het licht, desnoods ten koste van een ander.
Hoewel we als 'natuurlijke tuiniers' aanhangers zijn van 'Onkruid bestaat niet', kiezen we ervoor om in de perken de haagwinde te verwijderen. Als je dat niet doet overwoekeren ze alle andere planten. Als tuinier ben je de scheidsrechter die beslist welke plant mag overleven... De winde krijgt een rode kaart en moet het perk verlaten.
Wil je lekker in je tuin aan de slag en kan je wel wat tips gebruiken bij natuurlijk tuinieren, kijk dan eens op onze pagina Tuinadvies. Hier staan allerlei tips en handige links.
Je kunt nu ook een persoonlijk advies voor je eigen tuin vragen aan onze tuinadviseur Sophia via ons mailadres ivndiemen@gmail.com.
De haagwinde, ook wel pispotje genoemd

zaterdag 14 mei 2016

Diemerbos geadopteerd

Twee IVN-natuurgidsen in opleiding Yigal en Mirjam, hebben het Diemerbos gekozen als 'adoptiegebied'. Dat wil zeggen dat ze alle aspecten van het gebied bestuderen, zoals planten, insecten en vogels. Ondertussen hebben ze al veel soorten gescoord, waarbij 98 vogelsoorten. Op een wandeling met mede-cursisten en andere IVN-ers gingen we vanmorgen met hen op pad. We hebben ongeveer 20 soorten vogels gezien.
Meneer en mevrouw ooievaar waren bezig met het nest langs de A9. De koekoek vloog langs, groenling en tuinfluiter lieten zich horen en zien. Tot slot man en vrouw paapje samen op het hek, te onderscheiden van de roodborsttapuit door de witte wenkbrouwstreep, als je héél goed keek.
Yigal wist de tuinfluiter op te sporen en toen zagen wij het ook.
We kunnen uitzien naar mooie documentatie over de natuur in het Diemerbos door Yigal en Mirjam. Samen met de resultaten van de broedvogelinventarisatie sinds 1999 (zie pagina Vogels) zal dat een goed compleet beeld geven.

donderdag 21 april 2016

Tuinadvies nodig?

De voorjaarsbloemen spruiten eruit. Wil je lekker in je tuin aan de slag en kan je wel wat tips gebruiken bij natuurlijk tuinieren, kijk dan eens op onze pagina Tuinadvies. Hier staan allerlei tips en handige links.
Je kunt nu ook een persoonlijk advies voor je eigen tuin vragen aan onze tuinadviseur Sophia via ons mailadres ivndiemen@gmail.com.
Plantjes en tuinspullen kun je vragen of aanbieden via Diemer Groene Tuinen.
Longkruid: vroege bloeier voor de eerste hommels
Voor je moestuin of voor AH-moestuintjes kun je kijken bij het IVN Moestuinjournaal 

zaterdag 9 april 2016

Laat de ringslangen maar komen

Stoere natuurvrijwilligers hebben in het Diemerbos de drie broeihopen voor ringslangen weer opgebouwd. In juni/juli  kunnen de vrouwtjes ringslangen hierin hun eieren leggen, die door de broeiwarmte worden uitgebroed. Er had zich een grote groep vrijwilligers gemeld zodat we het werk goed konden verdelen.
Boswachter Ton van Staatsbosbeheer zorgde weer voor gereedschap en het materiaal: paardenmest, maaisel en houtsnippers. En ringslangonderzoeker Pieter de Wijer coachte ons bij het maken van de broeihopen.
De jonge natuurvrijwilligers waren zeer gemotiveerd.
Al snel konden we aan de tweede broeihoop beginnen
Deze jongens zorgden dat de tweede broeihoop ook weer klaar was. 
En dat is nummer drie. Laat de ringslangen maar komen!