zondag 15 januari 2017

Vrijwilligersgroep Diemerbos

Wil je lekker buiten werken? Staatsbosbeheer zoekt extra handen voor het beheer en onderhoud in het Diemerbos. Samen met onze IVN-werkgroep start ze een vrijwilligersgroep die op elke vierde vrijdagmiddag van de maand de handen uit de mouwen mag steken. Mensen hoeven geen groene vingers te hebben, extra handen zijn meer dan welkom.
De werkzaamheden zullen afwisselend zijn. De ene keer kan gewerkt worden aan onderhoud aan de paden of bijvoorbeeld herstel van wandelroutes, een andere keer kan er gesnoeid worden of een hekwerk vervangen.

We starten op vrijdagmiddag 27 januari en vervolgens werken we iedere 4e vrijdagmiddag van de maand (24 februari, 24 maart, 28 april enz.).

Aanmelden
Wie het fijn vindt om eens per maand aan te sluiten bij de vrijwilligersgroep kan zich aanmelden of meer informatie vragen via de boswachter m.langen@staatssbosbeheer.nl

Watervogels tellen

Zaterdag 14 januari was het weer tijd voor de jaarlijkse midwinter-watervogeltelling in ons telgebied de Diem. Deze internationale midwintertelling wordt overal op hetzelfde moment uitgevoerd om de overwinterende watervogels in kaart te brengen.
Het begon goed, aan de 3e Diem zaten 24 aalscholvers op een rij hun vleugels te drogen. Het aantal kuifeenden was iets hoger dan vorig jaar, met een groep van ongeveer 100 op de 3e Diem kwam het totaal op 177. Maar we vonden het water van de 1e en 2e Diem wel erg leeg, en dit jaar waren er opmerkelijk weinig meerkoeten. Vorig jaar telden we toch nog 200, dit jaar maar 44 meerkoeten in totaal op het water van de 1e, 2e en 3e Diem. Een leuke treffer was een dodaars op de 2e Diem, daar vrolijk je van op als vogelaar.
Het aantal wilde eenden bleef laag, met 38 ongeveer gelijk aan de 30 van vorig jaar. Dit past in de landelijke trend. We zijn benieuwd naar de resultaten van de andere gebieden en naar de stand van de meerkoet.

Cadeautjes voor de luie tuinier

Er is zeker wat te zeggen voor het even geen tijd hebben voor de tuin. Zonnig herfstweer en af en toe een winterse dag maken van niet afgeknipte en niet opgeruimde planten een plaatje.
De goudsbloemen bloeien door en houden zelfs bij vorst stand. De vergeten en mislukte spruitplant (geen spruiten gegeten, want de rupsen waren me voor) doet nu dienst als stilleven in de moestuinbak.
De aardbeien gaan nooit meer rood worden, maar het blad verkleurt prachtig in de herfstzon.
De Sedum heeft een bevroren hoedje en de lampionplanten staan nog steeds vrolijk te wezen tegen de garagemuur.
De winterjasmijn is weliswaar geen verrassing, maar het vrolijke geel iedere winter voorkomt bij mij de winterdip!
Ik wens iedereen een heerlijk tuinjaar toe in 2017!
Sophia, tuinadviseur natuurlijk tuinieren
Zie ook onze tuintips

zondag 1 januari 2017

Beleef de natuur in 2017

IVN-werkgroep Diemen wenst je een goed 2017 vol natuurbelevenissen!
Je kunt 2017 meteen al goed beginnen met de aankomende activiteiten in en om Diemen:

dinsdag 27 december 2016

Terugblik op 2016

De werkgroep Diemen heeft in 2016 nog meer ingezet op samenwerking. Zo bezochten we de dag voor tuinambassadeurs van KNNV, wat ons inspireerde om een van onze werkgroepleden als tuinadviseur aan te wijzen. Ook konden we de gemeente Diemen stimuleren deel te gaan nemen aan Operatie Steenbreek: tegel eruit, plant erin.
Via de gemeentelijke campagne Daarom Diemen hebben we de Openbare Bibliotheek Diemen als partner voor het geven van lezingen gevonden. De Amsterdamse IVN-ers Arend Wakker en Gert Snoei waren bereid daar najaar 2016 en voorjaar 2017 een reeks lezingen te geven onder de titel ‘Natuur in je buurt’.
We zijn blij met de IVN-natuurgidsen in opleiding die twee gebieden in Diemen als adoptiegebied hebben gekozen. Dit gaat ons een schat aan kennis brengen en nieuwe deskundige en enthousiaste gidsen voor excursies in Diemen.
De reguliere activiteiten hebben we ook voortgezet:
  • De SOVON-broedvogelinventarisatie in het Diemerbos, die loopt vanaf 1999.
  • De IVN-natuurtuin wordt onderhouden door een enthousiaste groep van acht tuiniers met twee werkgroepleden. 
  • Twee natuurwerkdagen in het Diemerbos, in samenwerking met de boswachters van Staatsbosbeheer, dit jaar voorafgegaan door een lezing over broeihopen voor ringslangen. De drie broeihopen in het Diemerbos waren ook dit jaar een succes, met meer dan 2000 uitgekomen eieren. 
  • De laatste jaren helaas een reguliere activiteit is het schrijven en uitspreken van bezwaren tegen acht zomerse dance-festivals per jaar in het centrale deel van het Diemerbos. Dit jaar hebben de boswachters de IVN-groep betrokken bij schouwen tijdens de festivals, hierdoor konden we meehelpen om schade aan flora en fauna zo veel mogelijk te beperken.
Eind november was in Diemen de jaarlijkse uitreiking van acht vrijwilligersonderscheidingen. Dit jaar was een van die onderscheidingen voor een werkgroeplid voor haar IVN-activiteiten. Al met al een succesvol jaar van onze werkgroep met vier actieve leden: Sophia van Gelderen (tuinadviseur), Janny Gerrits (natuurwerkdagen, IVN-tuin, publiciteit), Carry Pot (coördinator, IVN-tuin, vogelvriendelijk bouwen), Cathy Wiersema (broedvogelinventarisatie).

donderdag 10 november 2016

Lezing 'Natuur in je buurt' 22/11

Is uw tuin al winterklaar? Hoor het op de tweede lezing in de reeks 'Natuur in je buurt' van IVN met Bibliotheek Diemen.
Dinsdag 22 november 14 u: Natuurlijk tuinieren - door Gert Snoei
Wie de natuur in wil gaat er meestal naar toe, naar het bos, de duinen of de hei.We denken dan meestal niet aan onze eigen omgeving, tuinen, parken, plantsoenen of bermen. Daar valt veel meer aan te beleven dan we doorgaans beseffen en... we kunnen ze zonder al te veel moeite veel natuurlijker maken en ook eens lekker thuis blijven om van de natuur te genieten.
Tuinadviseur Sophia van de IVN-werkgroep is ook aanwezig, je kunt je bij haar aanmelden voor advies over natuurlijk tuinieren.
Docenten: Gert Snoei was schooltuinmeester en vertelt uit zijn ruime ervaring hoe je je omgeving natuurlijker kunt inrichten. Arend Wakker is geoloog en docent van ecologie- en natuurcursussen.
Plaats: Openbare Bibliotheek Diemen, Wilhelminaplantsoen 126
Tijd: lezing van 14 uur tot ca 15 uur, na een theepauze neemt de docent ons mee voor een wandeling in de buurt tot ca 16 uur.
Kosten: vrijwillige bijdrage

Vervolg van de reeks in januari - maart

zondag 6 november 2016

Spitten, tellen en slepen op natuurwerkdag

Tellen is een secuur werkje, schreef onze @blijeboswachter op Twitter. We hebben de uitgekomen eieren van de ringslangen inderdaad secuur geteld op de natuurwerkdag in het Diemerbos. In de drie broeihopen die verspreid over het Diemerbos zijn aangelegd waren net als vorig jaar ruim 2000 eieren gelegd. Dat betekent dat ongeveer 80 vrouwtjes ringslangen er hun eieren gelegd hebben. De twee broeihopen die op een rustige plek liggen worden wel duidelijk beter bezocht dan de broeihoop dicht bij de hoofdingang. Toch lagen er in die broeihoop nog 168 eieren. In de andere twee broeihopen vonden we 801 en 1127 eieren, waarvan slechts 4 niet uitgekomen waren.
Hier liggen al 5 x 200 = 1000 eieren!
Een andere klus op de natuurwerkdag was het afvoeren van gemaaid riet. Door het afvoeren wordt de bodem schraler waardoor planten als de rietorchis meer kans krijgen. Op schralere grond ontstaat meer variatie in soorten.
Voor meer foto's bekijk het fotoalbum
Gezellige lunch onder door onze boswachter gespannen luifel