woensdag 19 oktober 2016

Lezingenreeks Natuur in je buurt

Ontdek de natuur in je eigen buurt vanuit de Openbare Bibliotheek Diemen.
Lezingenreeks 'Natuur in je buurt' met wandeling op dinsdagmiddagen.
Dinsdag 1 november 14 u: Bomen in de herfst - door Arend Wakker
Onze bomen kleuren hun blad goudgeel, bruin, rood of oranje in de herfst. Maar waarom maken ze deze gekleurde bladeren? Hoe weet een boom dat de herfst aanbreekt? En wat er gebeurt er allemaal onder de grond? Op al deze vragen en veel andere krijgt u een antwoord bij deze lezing.

Dinsdag 22 november 14 u: Natuurlijk tuinieren - door Gert Snoei
Wie de natuur in wil gaat er meestal naar toe, naar het bos, de duinen of de hei.We denken dan meestal niet aan onze eigen omgeving, tuinen, parken, plantsoenen of bermen. Daar valt veel meer aan te beleven dan we doorgaans beseffen en... we kunnen ze zonder al te veel moeite veel natuurlijker maken en ook eens lekker thuis blijven om van de natuur te genieten.

Docenten: Arend Wakker is geoloog en docent van ecologie- en natuurcursussen. Gert Snoei was schooltuinmeester en vertelt uit zijn ruime ervaring hoe je je omgeving natuurlijker kunt inrichten.
Plaats: Openbare Bibliotheek Diemen, Wilhelminaplantsoen 126
Tijd: lezing van 14 uur tot ca 15 uur, na een theepauze neemt de docent ons mee voor een wandeling in de buurt tot ca 16 uur.
Kosten: vrijwillige bijdrage

Vervolg van de reeks in januari - maart

woensdag 12 oktober 2016

Natuurwerkdag Diemerbos 5 november

Hoe veel eieren zouden de ringslangen gelegd hebben in de door ons aangelegde broeihopen in het Diemerbos? Op de landelijke natuurwerkdag 5 november gaan we dat weer onderzoeken. Dit is ook voor kinderen een leuke activiteit, hun scherpe ogen ontdekken de eieren vaak het eerste.
Daarnaast gaan we beheerwerk doen in de moeraslandjes in het gebied ten oosten van de A9. Het moeras wordt zo natuurlijker en aantrekkelijker voor planten en dieren. 
Aanmelden: www.natuurwerkdag.nl/locatie/diemerbos. Er is plek voor 20 à 25 deelnemers
Startplek: Hoofdingang Diemerbos, parkeerplaats Muiderstraatweg (eerder gemelde startplek is gewijzigd in Muiderstraatweg). Kom graag zo veel mogelijk op de fiets om verder het terrein in te gaan.
Tijd: zaterdag 5 november om 10 uur
Het is drassig terrien, dus laarzen aan!

zondag 2 oktober 2016

Winterkoning koning van het Diemerbos

De inventarisatie van broedende vogels in het Diemerbos van 2016 is bekend: dit jaar is de Winterkoning koning van het Diemerbos. Het kleine vogeltje met het luide liedje, ook wel Winterkoninkje.
Winterkoning (foto IVN Vechtplassen)
De resultaten van 1999 t/m 2016 laten zien hoe het Diemerbos veranderd is. Waren er in 1999 in het inventarisatiegebied* van 1km2 (kilometerhok) wel 43 broedparen Wilde eend en maar 10 paartjes Winterkoning, nu zijn de rollen helemaal omgedraaid met 50 broedpaartjes Winterkoning en maar 10 van de Wilde eend. Het Diemerbos is een volwassen en gevarieerd bosgebied geworden. Je kunt er Boomkruipers en Goudvinken, Nachtegaal en Blauwborst ontdekken, en nieuw dit jaar zijn de Kneu en de Grote lijster. In het riet blijven Rietzanger, Bosrietzanger en Kleine karekiet op hetzelfde aantal, terwijl Sprinkhaanzanger en Rietgors wat teruglopen. Het aantal van 43 soorten vogels is gemiddeld en het totaal aantal broedpaartjes is met 371 net boven het gemiddelde van dit kilometerhok.
     Top tien van 2016 (2015)
  1. Winterkoning 50 (36)
  2. Zwartkop 46 (39)
  3. Tjiftjaf 29 (32)
  4. Fitis 21 (20)
  5. Groenling 19 (20) 
  6. Merel 19 (19)
  7. Tuinfluiter 17 (19) 
  8. Heggenmus 17 (13)
  9. Vink 16 (12)
  10. Grasmus 12 (12)
*Het inventarisatiegebied van 1km2 (kilometerhok of plot) is in het gebied ten oosten van de A9, tussen de A9 en het Amsterdam-Rijnkanaal. Meer info op pagina Vogels.

dinsdag 13 september 2016

Diemerbos na de festivals

De 'eindschouw' na de festivals viel mee én tegen. Tijdens het festival-seizoen hebben de boswachters, Vrienden van het Diemerbos en de IVN-werkgroep regelmatig 'geschouwd' hoe het met de natuur ging. Zie Diemerbos tussen de festivals. Op maandag 12 september was de laatste schouw, het viel mee én tegen.
Wat tegenviel was de toestand van de paden, met name op de kruispunten waar vrachtwagens een ruimere draai nodig hebben dan de paden toestaan. Hierdoor is het rond de grote waterplas een treurig gezicht. Als het flink gaat regenen kan het een modderpoel worden.
Dit stelt de vraag of het Diemerbos op slappe veengrond wel geschikt is voor dit soort festivals. Of wat je allemaal uit de kast moet halen om het wel geschikt te maken, zoals bredere verharde wegen die het gebied weer minder aantrekkelijk maken.

Ecologisch gezien lijkt het mee te vallen. We zagen meteen al een ijsvogel, en hoorden een waterral. De rietkragen met allerlei oeverplanten staan er nog net zo prachtig bij.
Vlak langs het fietspad waar vrachtwagens reden, stonden een aantal uitgebloeide Brede wespenorchis nog fier overeind.
Brede wespenorchis langs fietspad
Of de ringslangen zich van de nabijgelegen broeihoop hebben laten verjagen, kunnen we in november gaan beoordelen aan de hand van de uitgekomen eieren.
En verder blijft het Diemerbos een smulbos voor vogels met veel rozenbottels, vlierbessen en lijsterbessen.
Rozenbottels

woensdag 17 augustus 2016

Groen bezoek

Vanmorgen in de IVN-tuin stonden we oog in oog met een mooie dame in het groen, de Grote groene sabelsprinkhaan, op de gele Honingklaver.
En toen we uitgebloeid 'onkruid' wilden weghalen zagen we er goed gecamoufleerde groene rupsen  op zitten, laten staan dus!
Hoewel onze tuin in de eerste plaats voor insecten, vlinders en vogels is, konden we deze keer zelf ook wat oogsten: de eerste peren zijn rijp.


maandag 8 augustus 2016

Diemerbos tussen festivals

Dit jaar heeft Staatsbosbeheer aan Vrienden van het Diemerbos en de IVN-werkgroep gevraagd mee te doen met de ecologische schouw voor, tijdens en na de festivals. Dit betekent dat we in de gaten houden of er zorgvuldig wordt omgesprongen met de natuur. We zijn blij dat we hierbij worden betrokken. De boswachter, IVN-ers en Vrienden zien soms weer zaken die de festivalorganisatie over het hoofd ziet. Zo is er bijv. geregeld dat de lampen in de bomen niet omhoog schijnen, maar naar beneden, zodat de vleermuizen minder worden verstoord.
Vrijdag 5 augustus hebben we met de boswachter gecontroleerd of het terrein goed is achtergelaten. De organisatie had goed z'n best gedaan, het was bijna helemaal goed opgeruimd. En de bezoekers hadden de rietkragen ongemoeid gelaten. Daarom denken we dat de uiteindelijke ecologische schade meevalt.
 Maar er is natuurlijk altijd schade aan het terrein, al is het maar dat het gras onder de rijplaten afsterft en onvoldoende zal herstellen voor de volgende serie festivals. Hierdoor ziet het terrein rond de centrale waterplas er onaantrekkelijk uit, jammer voor de reguliere wandelaars in het Diemerbos. Inclusief de afsluiting van dit gebied vanaf 18 juli duurt deze situatie tot half september, tot na de laatste festivals. En dan duurt het nog enige tijd voordat het gras en de paden zijn hersteld.
De bezwaren van onze IVN-groep tegen de hoeveelheid festivals gaan daarom - naast verstoring van de natuur - vooral over de langdurige afsluiting en de schade aan het centrale deel van het bos en de overlast voor recreanten en bewoners.Voor volgend jaar hopen we - net als Vrienden van het Diemerbos - op minder festivals en een kortere periode.

donderdag 26 mei 2016

To be, or not to be

In de IVN-tuin is het een symfonie van rood, blauw en roze. Rode klaprozen, blauwe phaecelia (bijenvoer), roze vingerhoedskruid en koekoeksbloem. Terwijl we daarvan genieten zien we steeds meer haagwinde die zich langs de planten omhoog slingert. Ook planten voeren een strijd om het bestaan, ze willen een plaatsje in het licht, desnoods ten koste van een ander.
Hoewel we als 'natuurlijke tuiniers' aanhangers zijn van 'Onkruid bestaat niet', kiezen we ervoor om in de perken de haagwinde te verwijderen. Als je dat niet doet overwoekeren ze alle andere planten. Als tuinier ben je de scheidsrechter die beslist welke plant mag overleven... De winde krijgt een rode kaart en moet het perk verlaten.
Wil je lekker in je tuin aan de slag en kan je wel wat tips gebruiken bij natuurlijk tuinieren, kijk dan eens op onze pagina Tuinadvies. Hier staan allerlei tips en handige links.
Je kunt nu ook een persoonlijk advies voor je eigen tuin vragen aan onze tuinadviseur Sophia via ons mailadres ivndiemen@gmail.com.
De haagwinde, ook wel pispotje genoemd